STEP BY STEP,
INCH BY INCH
UNTIL WE FINISH.


Vår arbetsprocess har ofta sex faser:

Fas 1
Planering och offerering

Tillsammans kommer vi överens om arbetsbeskrivning och projektets omfång.

Fas 2
Uppstart av projektet

Uppstarten sker på platsen för projektet. Då mäter vi och går igenom de praktiska förutsättningarna för projektet tillsammans med dig.

Fas 3
Förslag på design

Är det inredning du önskar så får du ett designförslag med praktiska lösningar som kan omfatta ändringar av planlösning, platsbyggda möbler och förvaringslösningar samt belysning och inredning. Förslaget presenteras vid ett kreativt möte och efter justeringar godkänns designförslaget.

Fas 4
Upphandling av byggnation

Ska du bygga nytt, om eller ut , så har vi löpande kontakt där frågor dyker upp tas upp och besvaras innan du gör dina slutgiltiga val. Vi känner marknaden och samarbetar med erfarna, certifierade entreprenörer.

Fas 5
Övervakning av byggnation

Vi övervakar varje steg av byggnationen och för noggrann dokumentation för att säkra kvalitet och garantera leveransen. Som kund hålls du självklart uppdaterad.

Fas 6
Besiktning och projektavslut

Tillsammans gör vi en byggnationsbesiktning. Därefter görs en slutbesiktning och uppföljning med underleverantörer då eventuella justeringar åtgärdas.